Over mijzelf

In 2003 studeerde ik af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen een grootstedelijke psychiatrische instelling deed ik ervaring op bij verschillende (poli)klinieken. Ik behandelde mensen van diverse culturele achtergronden die zich meldden met een diversiteit aan klachten: angst- en dwangklachten, stemmingsklachten, verslavingsproblematiek, psychotrauma. Maar ook mensen die kampten met persoonlijkheidsproblematiek, ASS-problematiek (autisme spectrumstoornis) of met een psychotische kwetsbaarheid.

Behandeling is maatwerk

In het behandelproces maak ik veelvuldig gebruik van een cognitief-gedragstherapeutisch referentiekader. Elke behandeling is echter anders en vergt maatwerk. Ieder individu kent een unieke combinatie van (stressvolle) omstandigheden en een unieke manier om met deze omstandigheden om te (leren) gaan. Waar bij de één een praktische aanpak past, is een ander meer geholpen bij een meer beschouwende benadering. Daarnaast acht ik het van belang om aan te sluiten bij de reeds aanwezige kennis, kwaliteiten en kracht van de persoon. Ik beschouw het als een voorrecht om mensen te mogen helpen bij het aanpakken van hun klachten en het bevorderen van hun persoonlijke ontwikkeling.

Nick Kerckhoffs, GZ-psycholoog en Cognitief-gedragstherapeut VGCt