Tarieven en vergoedingen

Tarieven Generalistische Basis GGZ

De tarieven voor Generalistische Basis GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn te raadplegen op de NZa website. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin zowel directe tijd (contacttijd) als indirecte tijd wordt meegenomen. In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie van toepassing is, wordt geïndiceerd en met u besproken na het eerste of tweede intakegesprek.

Vergoeding, eigen risico en verwijsbrief

De praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro, Agis, Centraal beheer, Pro life, OZF, De Friesland), One Underwriting Health B.V.
  • CZ (Ohra, Delta Loyd, Nationale Nederlanden, CZdirect)
  • DSW (DSW, Stad Holland, inTwente)
  • ASR (Aevitea, Ditzo, de Amersfoortse)
  • ONVZ (PNOzorg, VvAA)
  • Zorg en Zekerheid (AZVZ)
  • ENO (Salland, Zorgdirect)
  • IptiQ (IPtiQ Life, Promovendum, Besured, National Academic, Aon, EUCARE (aevitea)
  • Menzis (Anderzorg, Hema, PMA).

Geen contracten heb ik met:

  • VGZ (Aevitae, Bewuzt, IZA, IZZ, Unive, ZEKUR, UMC, United Consumers).

Indien u in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts is vergoeding vanuit het basispakket mogelijk. Wel dient u rekening te houden met uw wettelijk verplichte eigen risico van maximaal 385 euro. Dit eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Niet alle klachten worden vergoed

Wanneer u klachten heeft die niet vallen onder de verzekerde zorg (o.a. rouwverwerking, aanpassingsstoornissen of relatieproblemen), wordt u terugverwezen naar de huisarts of kunt u de behandeling zelf betalen.

Tarief indien u zelf betaalt

Als er sprake is van klachten die vallen onder onverzekerde zorg, of wanneer u er voor kiest om verzekerde zorg zelf te betalen, geldt het tarief van € 90,00 per gesprek van 45 minuten.

Verhinderd voor een afspraak?

Indien u verhinderd bent, kunt u uw afspraak kosteloos, telefonisch, per sms bericht of per email, minimaal 24 uur van tevoren, afzeggen. Bij niet of niet-tijdige afzegging wordt een deel van de kosten, namelijk 50 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet door u bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.

Niet tevreden?

In onze beroepsgroep is er goede regelgeving over privacy en klachtenprocedures. Mocht u vragen hebben daarover, of ontevreden zijn over de behandeling, leg het voor aan uw behandelaar. Binnen de praktijk wordt naar beste kunnen en vermogen gewerkt, wanneer u er onverhoopt toch niet uitkomt, dan vindt u meer informatie over hoe te handelen, bij P3NL, waar de praktijk via de beroepsvereniging bij is aangesloten.