Behandeling

Mijn praktijk biedt kortdurende psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) voor volwassenen vanaf 18 jaar. Hulp vanuit de BGGZ is aangewezen als u voldoende geholpen bent met een kortdurend behandeltraject (tien tot twaalf sessies) en uw klachten niet als zeer ernstig of complex worden aangeduid. Wanneer blijkt dat de Basis GGZ toch niet toereikend is voor uw klachten, kunt u alsnog doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ.

Ik werk integratief, dat wil zeggen met behulp van verschillende elkaar aanvullende technieken waaronder EMDR, cognitieve gedragstechnieken, Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) en cliëntgerichte technieken. Daarnaast zal er meestal de nodige aandacht uitgaan naar de context van de klachten, dat wil zeggen het in kaart brengen van uw relaties met belangrijke anderen, werk, studie en uw levensfase.

In een eerste telefonisch gesprek wordt geïnventariseerd wat uw hulpvraag is en of er een passend behandelaanbod beschikbaar is. Vervolgens plannen wij samen een intakegesprek, waarin nader wordt bepaald welke klachten er spelen en wat voor behandeling geïndiceerd is. Het intakegesprek neemt maximaal een uur in beslag en vervolggesprekken zullen gemiddeld 45 minuten duren.

Het is van belang dat u bij de eerste afspraak meeneemt:

  • De verwijsbrief van uw huisarts
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw zorgverzekeringspas