Behandeling en Doelgroepen

Mijn praktijk biedt kortdurende psychologische zorg (BGGZ) voor volwassenen vanaf 18 jaar. Deze zorg is aangewezen als je voldoende geholpen bent met een kortdurend behandeltraject (maximaal tien tot twaalf sessies) en je klachten niet als zeer ernstig of complex worden aangeduid. Wanneer blijkt dat de kortdurende zorg toch niet toereikend is voor jouw klachten, kan je alsnog doorverwezen worden naar meer specialistische zorg die niet begrensd is qua duur. Ik werk integratief, dat wil zeggen met behulp van verschillende elkaar aanvullende technieken waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapeutische technieken, Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) en cliëntgerichte technieken. Daarnaast zal er de nodige aandacht uitgaan naar de context van de klachten, dat wil zeggen het in kaart brengen van je relaties met belangrijke anderen, werk, studie en de levensfase.

Specifieke doelgroepen:

  • Jongvolwassen van 18 tot en met 23 jaar. Jongvolwassenen kunnen te maken krijgen met psychische klachten, doordat zij bijvoorbeeld vastlopen bij het opbouwen van belangrijke (intieme) relaties of bij overgangen op het gebied van studie en werk. Vaak zijn de knelpunten op te lossen met ouders en vrienden of is hulp van de huisarts of diens praktijkondersteuner (POH) voldoende. Is dat niet het geval, dan kun je bij mijn praktijk terecht.
  • Ik bied engelstalige behandeling voor volwassenen vanaf 18 jaar. Veelal gaat het om buitenlandse studenten of expats. Voor deze doelgroep hanteer ik geen maximum leeftijdsgrens.
  • Mensen met een gevoeligheid voor psychose of als er sprake is van autisme spectrum problematiek (ASS). Vanuit mijn werk bij diverse GGZ-instellingen heb ik ervaring opgedaan in het werken met mensen met een psychotische kwetsbaarheid en ASS. In mijn praktijk wil ik mensen met een dergelijke kwetsbaarheid graag hulp bieden. De zwaarte van de gevraagde zorg moet echter wel passend zijn (gelet op de mate van risico en complexiteit) binnen mijn BGGZ-praktijk. Psychotische klachten zullen derhalve enigszins stabiel moeten zijn. De behandeling zou zich kunnen richten op het denken en gedrag samenhangend met de psychotische of ASS-klachten, maar ook op angst- of depressieve klachten. Voor deze doelgroep hanteer ik geen maximum leeftijdsgrens.
  • Mensen voor wie huisbezoeken of bezoek op locatie nodig/wenselijk zijn. In overleg.

Procedure

Nadat je je hebt aangemeld, wordt in een eerste contact geïnventariseerd wat je hulpvraag is en of er een passend behandelaanbod beschikbaar is. Zo ja, dan plannen we een intakegesprek, waarin nader wordt bepaald welke klachten er spelen en wordt bepaald of en wat voor behandeling geïndiceerd is. Het intakegesprek neemt gemiddeld een uur in beslag en vervolggesprekken zullen gemiddeld 45 minuten duren.

Het is van belang dat je bij de eerste afspraak meeneemt:

  • De verwijsbrief van uw huisarts
  • Een geldig legitimatiebewijs